Bygg i grenseregionen - et felles marked for arbeid og utdanning

Forstudie.
Prosjektperiode
15.09.2008 - 30.06.2009
Kontakt
Eriksen-Vik, Øivind
Norges Byggskole
Tlf.: +47 63 89 25 60 / Mob.: +47 906 44 885
E-post: oivind.eriksen-vik@byggskolen.no
Norsk prosjekteier:

Norges Byggskole

Øvrige partnere:
Sveriges Byggindustrier.
Du finner sluttrapporten i faktaboksen til venstre.


Mer om prosjektet

Sluttrapport
Les mer
Budsjett
Totalt: NOK 475.000
Norsk bidrag: NOK 250.000
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene