GreenGrowing

Reduced energy use in the NSR horticultural greenhouse industry.
Prosjektperiode
01.10.2011 - 30.06.2015
Norsk prosjekteier:

Bioforsk

Leadpartner:
Universitetet i Aarhus
Carl-Otto Ottosen
Co.ottosen@agrsci.dk
+45 8999 3313
Øvrige partnere:
Høgskolen i Osnabrück
Landbruksuniversitetet i Sverige
Proefcentrum voor Sierteelt , Belgia
TNO, Nederland
GreenGrowing skal styrke innovasjonskapasiteten og konkurransekraften i hagebruks- og drivhusindustrien i Nordsjøregionen. Blant målsetningene er minst 10 prosent reduksjon av CO2-utslipp, bedre klimastyring i drivhus og bedre utnyttelse av ny drivhusteknologi.

Kunnskap fra GreenGrowing-prosjektet skal gjennom en aktiv kommunikasjonsstrategi bidra til at næringen blir mer kostnadseffektiv og bærekraftig. Det skal blant annet etableres transnasjonale nettverk for små og mellomstore bedrifter, bransjeorganisasjoner og politiske nivåer for å sikre at kunnskapen utnyttes også etter prosjektperioden.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 4.063.954 EUR €
Program

Nordsjøprogrammet

Clarke, Kate
Tlf.: +47 55 23 93 06
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene