Rusbehandling, ettervern og oppfølging

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.07.2009 - 31.12.2009
Norsk prosjekteier:

Mestrings- og læringssenteret AS

Forprosjektet ønsker å utrede mulighetene for et samarbeid på tvers av landegrensa innen rusbehandling og å lage godt tilrettelagte modeller for ettervern og oppfølging, med mål om et større hovedprosjekt.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: NOK 50.000
Norsk bidrag: NOK 40.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene