BSR InnoShip

Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge and innovation-based competitiveness
Prosjektperiode
11.06.2010 - 10.09.2013
Kontakt
Fagerli, Hilde
Meteorologisk institutt
Tlf.: +47 22 96 30 00
E-post: Hilde.fagerli@met.no
Norsk prosjekteier:

Meteorologisk institutt

Leadpartner:
The Baltic Institute of Finland
Esa Kokkonen
+358 3 5656 6945
esa.kokkonen@tampere.fi
Øvrige partnere:
he Baltic Institute of Finland
Finnish Meteorological Institute
University of Turku, Centre for Maritime Studies
Union of the Baltic Cities Commission on Environment Secretariat/city of Turku
Kymenlaakso University of Applied Sciences
Klaipeda University
State Enterprise Klaipeda State Seaport Authority
Estonian Environmental Research Center
Maritime University of Szczecin
Polish Register of Shipping
City of Mariehamn
Baltic Institute of Marketing, Transport and Tourism at the University of Rostock
Environmental Protection and Safety in Shipping non-profit Ltd.
Latvian Maritime Academy (LMA)
Maritime Development Center of Europe
Chalmers University of Technology
Södertörn University
BSR InnoShip fokuserer på miljøvennlig og bærekraftig utvikling av en effektiv skipsfart og maritim industri. Prosjektet har 19 partnere og 24 assosierte partnere fra det pan-baltiske området , inkludert Russland.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 3.621.450 €
Norsk bidrag: EUR 182.000 €
Program

Østersjøprogrammet

Sæternes, Ann Irene
Tlf.: +47 61 28 93 53 / Mob.: +47 958 32 758
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene