ITRACT

Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies
Prosjektperiode
02.01.2012 - 31.12.2014
Norsk prosjekteier:

Rogaland fylkeskommune

Leadpartner:
Universitetet i Groningen, Nederland
Theo Miljoen
t.a.miljoen@pl.hanze.nl
+31 505 955 565
Øvrige partnere:
Universitet i Stavanger, NO
Shuttle Drive, NE
Streekraad Oost Groningen, NE
The Dales and Bowland Community Interest Company, UK
The Little Red Bus Company, UK
Värmlandstrafik AB, SE
Universitetet i Karlstad, SE
Viktoriainstituttet, SE
Høgskolen Emden-Leer, DE
ITRACT tar mål av seg til å styrke tilgjengeligheten til og for utkantområder i Nordsjøregionen gjennom innovative infrastrukturløsninger. Prosjektet fokuserer blant annet på utvikling og bruk av nye IKT-applikasjoner.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 3.799.900 EUR €
Program

Nordsjøprogrammet

Clarke, Kate
Tlf.: +47 55 23 93 06
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling
Samferdsel

Interreg-programmene