DAA

Prosjektet skal gjennom innovative designløsninger gjøre det mulig for eldre mennesker å greie seg bedre i egen bolig i større grad enn i dag.
Prosjektperiode
01.01.2012 - 31.03.2014
Kontakt
Johansen, Lene Lad
Oslo kommune
Mob.: + 47 98 60 27 59
E-post: lene.lad.johansen@oby.oslo.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Omsorgsbygg Oslo KF

Leadpartner:
Helsinki by
Øvrige partnere:
Design Flanders, BE
Care Company Antwerp, BE
Norrmalms stadsdelsförvaltning, SE
Culminatum Innovation, FI
Sofia Development Association, BG
IDZ | International Design Center Berlin, DE
Warsawa by, PL
Barcelona Design Centre, ES
Ambisjonen er å produsere bedre tjenester innenfor eldreomsorgen på en mer kostnadseffektiv måte. DAA vil levere resultater av stor overføringsverdi også utenfor partnerskapet.

Prosjektets originaltittel: Design led Innovations for Active Ageing


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 2.119.281 EUR €
Norsk bidrag: 104.500 EUR €
Program

Interreg IVC

Eide, Jon Halvard
Mob.: +47 916 97 522
Skjerpen, Arve
Tlf.: +47 22247063
Programområde

Interreg IV C

Interreg-programmene