Grenseoverskridende innovasjon

Prosjektperiode
01.04.2010 - 30.04.2013
Kontakt
Frantzen, Geir
Forskningsparken i Narvik
Mob.: +47 907 21191
E-post: geir@fpn.no
Norsk prosjekteier:

Forskningsparken i Narvik

Leadpartner:
ALMI Företagspartner Nord AB
Kristiina Starck
+46 70 586 79 02
Kristiina.Starck@almi.se
Øvrige partnere:
Bedriftskompetanse AS
Prosjektet skal etablere et grenseoverskridende nettverk mellom innovatører/oppfinnere, entreprenører og universitets-, høgskole- og forskningsmiljøer for å hjelpe fram oppfinnelser/innovasjoner for kommersialisering og lisensiering over landegrensene.

I prosjektet inngår seminar-arrangementer med fokus på innovasjoner og gjennomføring av ”Interprise Innovation” i Luleå 2010-2011.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 652.000 €
Norsk bidrag: NOK 880.000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene