Svensk-norsk ambulerende musikkfestival

Forstudie.
Prosjektperiode
01.06.2010 - 31.12.2010
Kontakt
Halvorsen, Frode
Røros næringshage
E-post: frode@pstereo.no
Norsk prosjekteier:

Røros næringshage

Prosjektetehensikt er å få på plass et varig festival- og musikksamarbeid mellom Norge og Sverige. En viktig del av forprosjektet er å finne riktig samarbeidsparner i Sverige. Prosjektet er forankret i et ønske om å skape en ambulerende musikkfestival mellom Røros og et eller flere steder i Sverige med spesiell fokus på nordisk musikk og på svensk musikk i Norge, innenfor sjangerene populærmusikk/rock/folk.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: NOK 60.000
Norsk bidrag: NOK 40.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur

Interreg-programmene