Missing Green Link (MGL) – Elbanen STS

Målet her er elektrifisering av Meråkerbanen for å knytte det svenske og norske jernbanenettet sammen. Arbeidet har stått på sakskartet i mange år, men forpliktende beslutninger fra norsk side mangler.
Prosjektperiode
01.01.2012 - 31.08.2014
Norsk prosjekteier:

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Leadpartner:
Regionförbundet Jämtlands län
Kontaktperson: Jan Rönngren
Tlf: +46 70 224 83 30
Øvrige partnere:
Sör-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktperson: Gaute Rolv Dahl
Tlf: +47 95 90 72 89
Jernbaneverket i Norge har utarbeidet en mulighetsstudie for Meråkerbanen med et perspektiv på gjennomføring innen utløpet av neste Nasjonal Transportplan-periode (NTP) 2015-2023. Altså en ambisjon om at investeringen er gjennomført i løpet av 12 år. Men det er fullt mulig å gjennomføre planlegging og utbygging i løpet av maksimum 2+2 år etter at detaljplanleggingsarbeidet er startet opp. Det er etablert en dialog mellom STFK, NTFK og Region Jämtland om å fremskynde elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Steinkjer.


Interreg-programmene