Gränsvandring

På 1800- och 1900-talet utvanderade miljontals personer från Sverige och Norge till Nordamerika. Under samma tid vandrade många svenskar över gränsen till Norge för att söka arbete. I länderna har olika institutioner byggts med anledning av det historiska värdet av i att dokumentera dessa folkvandringar.
Prosjektperiode
01.06.2008 - 31.05.2011
Kontakt
Mikalsen, Kristin
Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter
Tlf.: +47 62 57 48 53
E-post: kristin.mikalsen@emigrantmuseum.no
Norsk prosjekteier:

Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter

Øvrige partnere:
- Emigrantregistret/Kinship Center
- Stiftelsen Domkirkeodden,avd Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter
I Sverige har Emigrantregistret/Kinship Center och i Norge har Norsk Utvandrermuseum bildats för att dokumentera ländernas stora emigrationer. De båda sökande institutionerna har beslutat att bygga upp ett samarbete för att skapa ett svensk-norskt nätverk gällande migrationsrörelser mellan länderna och den gemensamma historien kring emigrationen till Amerika. Institutionerna är ledande i respektive länder inom området och har stor vana att arbeta med modern teknik. Ett nätverk innebär inte enbart att de nämnda ledande institutionerna ska involveras, utan alla de verksamheter, som arbetar med ämnet kommer att vara med i nätverks-byggandet.


Mer om prosjektet

Prosjektets hjemmeside
Mer info
Budsjett
Totalt: 13 740 000 SEK €
Norsk bidrag: 2 370 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse

Interreg-programmene