Markedsutvikling flyruten Luleå - Kiruna - Tromsø

Marknadsutveckling av flyglinjen Luleå-Kiruna-Tromsø
Prosjektperiode
01.11.2008 - 31.10.2011
Norsk prosjekteier:

Troms fylkeskommune

Leadpartner:
LFV Luleå flygstation
Peter Oscarsson
+46 920 24 49 23
peter.oscarsson@lfv.se
Øvrige partnere:
Norrbottens läns landsting
Siktemålet er å skape grunnlag for tids- og kostnadseffektivte kommunikasjoner på Nordkalotten. Gjennom tidligere erfaringer, fokusering på forretnings- og tjenestereiser, og gjennom samvirke med regionens reiselivsdestinasjoner er prosjektets mål å opparbeide en trafikk som gir grunnlag for permanent kommersiell drift på strekningen.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 790 000 €
Norsk bidrag: NOK 1 580 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Områdeutvikling
Samferdsel

Interreg-programmene