Science Center Fremtidssteget (SCF)

Hensikten med prosjektet er å sikre science centrene i Østfold og Fyrbodal bærekraftig drift, nye utstillinger og aktiviteter, samt bedre forankring til næringsliv, skoler og ungdom i regionen.
Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.07.2011
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Østfold

Øvrige partnere:
- Innovatum Science Center AB
- Høgskolen i Østfold
- Fredrikstad kommune
- Sarpsborg kommune
- Moss kommune
Prosjektet skal motivere ungdom til å studere tekniske/naturvitenskaplige yrker for å sikre næringslivet faglig kompetent arbeidskraft. Dette skal styrke regionens bærekraft og omstillingsevne. Næringslivet skal motiveres til å delta i sponsorprogrammer for å sikre Science Centrene økonomi til å øke og forbedre aktivitetene mot ungdom. Ved å utvikle felles programmer for erfaringsoverføring kan Science Centrene støtte hverandre og gi et bedre og bredere tilbud. Felles kompetanseutviklingsprogrammer for lærere kan utvikles, spesielt mot lærer i barnehagen og grunnskolen.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 14 904 000 SEK €
Norsk bidrag: 4 200 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene