Krutfjell-lenken

Original prosjekttittel: Krutfjällslänken
Prosjektperiode
01.05.2011 - 30.04.2014
Norsk prosjekteier:

Hattfjelldal kommune

Leadpartner:
Storuman kommune
Prosjekttet har som målsetning å etablere en fiberforbindelse mellom Hattfjelldal i Norge og Joesjö i Sverige. Dette vil etablere alternative trafikkveger, økt kapasitet, leveringssikkerhet og tilgjengelighet - ikke minst med tanke på næringssamarbeid over grensen.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 12.200.000 NOK
Norsk bidrag: 6.940.000 NOK
Program

Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild
Tlf.: +47 75 65 03 51
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
IKT
Områdeutvikling

Interreg-programmene