Climate Change Impacts

Climate Change Impacts on Coastal Communities and Habitats 3
Prosjektperiode
15.10.2007 - 07.03.2008
Norsk prosjekteier:

Norut

Leadpartner:
Western Isles
Council, Scotland
Mr. David Muir
+44 1870 603860
d.muir@cne-siar.gov.uk
Øvrige partnere:
The University of Aberdeen, Scotland
UHI Millennium Institute, Scotland
Scottish Natural Heritage, Scotland
University of Ulster, Northern_Ireland
University College Cork, Ireland
VisitScotland, Scotland
Det foreslåtte transnasjonale prosjektet vil kvantifisere effekten av klimaendringer på sårbare lavtliggende kystsamfunn og naturtyper. I tillegg vil prosjektet utvikle et spekter av klimatiltak og tilpasninger av lokal politikk for bruk av planleggere, lokale interessenter og lokalsamfunn i kystnære områder.
Prosjektet vil også gjennom studien også identifisere nye muligheter som følge av klimaendringer.

Forprosjektet resulterte i hovedprosjektet CoastAdapt


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 30.000 €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene