InnoPreneurship

Utvecklingen av de norra regionerna i Sverige, Norge och Finland är beroende av nya innovationer och specifikt ny företagsamhet i form av grundande av nya företag. Traditionellt har skapande av ny företagsamhet inte varit direkt kopplat till högskolevärden, som snarare haft till uppgift att försörja storföretag med kompetent arbetskraft. På senare år har högskolan fått större roll för ökad företagsamhet i form av att studenter väljer att starta företag efter studierna. Det är dock fortfarande relativt få studenter som väljer att bli företagare i förhållande till andra grupper. Så trots att företagsamhet (Entreprenörskap) har kommit in i de flesta högskolors kursutbud finns det ännu mycket att göra. Vi vet hur viktig företagsamheten är för samhället, men vi vet inte lika mycket kring hur vi skall utbilda för att skapa företagsamhet.
Prosjektperiode
01.08.2008 - 30.09.2010
Norsk prosjekteier:

Universitetet i Nordland

Leadpartner:
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Kontaktperson: Seppo Saari
Telefon: +358 40 543 02 49
E-post: Seppo.Saari@tokem.fi
Øvrige partnere:
Luleå tekniska universitet
Syftet med projektet är att genom ett samarbete mellan norska, svenska och finska högskolor och forskningsorganisationer identifiera goda exempel i nuvarande verksamhet samt utveckla nya metoder inom området utbildning kring företagsamhet och entreprenöriellt lärande. Ett relaterat syfte är att bygga kompetensen hos lärare inom högskolan i att undervisa med en entreprenöriell pedagogik inom högskolans alla områden, men med betoning på teknik- och affärsutveckling samt lärarutbildning.

Projektets mål är följande:
1. Genom att analysera nuvarande tillstånd i utbildning kring företagsamhet (entreprenörskap) inom partneruniversiteten kommer vi att kunna
• utbyta kunskaper och erfarenheter
• förnya metoder, innehåll och pedagogik.
2. Skapa en helhetssyn på utbildning kopplat till företagsamhet i den nordnordiska kontexten.
3. Underlätta för de utexaminerade studenterna att grunda nya företag (och utveckla de som redan finns) i vår region.
4. Producera vetenskaplig forskning inom området entreprenörskap kopplat till utbildning.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: 547 160 €
Norsk bidrag: NOK 668 640
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene