SPRs ungdomskonferanse 2008

Prosjektperiode
01.04.2008 - 30.04.2009
Norsk prosjekteier:

Sametinget

Leadpartner:
Sametinget
Øvrige partnere:
Sametinget Finland
Målet er å styrke det politiske engasjementet blant samiske ungdomer. Målgruppen er ungdommer i alderen 16-30 år.


Mer om prosjektet

Mer om prosjektet
Budsjett
Totalt: 84.268 EUR €
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene