Nye planter

New Plants of the Northern Periphery Market (New Plants)
Prosjektperiode
10.08.2007 - 31.12.2007
Norsk prosjekteier:

Bioforsk

Leadpartner:
Piteå kommune
Mona Lundberg
+46 911 69 64 29
mona.lundberg@kf.pitea.se
Øvrige partnere:
MTT, Agrifood Research Finland
University of Iceland
Agronomy Institute, Skottland
Hovedmålet med det planlagte hovedprosjektet vil være å forbedre den helhetllige virksomheten, livsstil, landskap og læringsmuligheter i hvert samarbeidsland. Dette skal oppnås ved å identifisere og vurdere planter som passer til Nordlig Periferi-området og utvikling av nye og bedre retningslinjer for spredning.

Forprojektet vil utnytte de muligheter som tilbys av hvert land som klima, tilgjengelig plantemateriale, energiressurser, jord etc. Prosjektet vil ha som mål å utvikle nye markeder for
de nye plantene og oppmuntre til utvikling av kompetanse i dyrking av nye plantemateriale.
Det vil også forsøkes å utvikle et opplæringsprogram for unge mennesker med lærevansker i perifere områder.

Prosjektet har som mål å studere markedsføring og forplantning praksis fra hvert land med sikte på å spre beste praksis til andre land.

forprosjektet resulterte i et hovedprosjekt med navnet Nye planter for Nordlig Periferi-markedet.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 30.000 €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Kompetanse
Områdeutvikling
Miljø / ressurs

Interreg-programmene