Midt-Skandinavisk Regionprosjekt GIM

Grensekommunene Lierne og Røyrvik på norsk side og de tidligere kommunene Frostviken og Hotagen på svensk side skal i prosjektet jobbe for å konkretisere og finne løsninger knyttet til at regionen er delt i to av en riksgrense.
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Schive, Kjell
Lierne kommune
Mob.: +47 975 23 544
E-post: kjell.schive@lierne.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Lierne kommune

Øvrige partnere:
- Strömsund kommune
- Røyrvik kommune
- Lierne nasjonalparksenter
- Nidaros bispedømmeråd
- Nord-Trøndelag politidistrikt
- Nord-Trøndelag fylkeskommune
- Midt-Nordenkomitéen
Samarbeid mellom myndigheter over grensa
Utfordringene er knyttet til næringsliv og næringsutvikling, økt samarbeid mellom ulike offentlige myndigheter som skole, helse og politi og natur- og miljøforvaltning. Gjennom prosjektet skal innbyggertallet stabiliseres, servicenivået innen offentlige tjenester skal opprettholdes og økes og livskvaliteten i regionen skal økes.

Pilotregion
Gjennom prosjektet er det et ønske om at regionen skal bli et utstillingsvindu for norsk og svensk regionalpolitikk ved å være en pilotregion.Det har vært gjennomført et forprosjekt der det ble identifisert nøkkelområder som er avgjørende for å få endret samfunnsutviklingen i området.


Interreg-programmene