Et mer funksjonelt vegnett i öst-vest-retning i Jämtland/Trøndelag

Samarbete mellan vägverken ska leda till samordning av åtgärder över gränsen och ge ett mer funktionellt vägnät på tvärs över gränsen.
Prosjektperiode
01.02.2008 - 31.12.2010
Kontakt
Rehman, Peter
Nope
Tlf.: +46(0)70-693 93 37
Norsk prosjekteier:

Statens vegvesen

Øvrige partnere:
Vägverket Region Mitt
- Statens vegvesen, Region Midt-Norge, Sør-Trøndelag distr.kontor
Kompetensutveckling och bättre användning av resurser ska bidra till en bättre infrastruktur som stärker näringslivet och gör det attraktivt att bo och leva i regionen. Nyttjande av restprodukter från olika verksamheter ska stärka dessa verksamheter och nyttjandet av naturresurser i regionen ska bli mer lönsamma. Ett mer funktionellt vägnät gynnar också turismen.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 2 786 000 SEK €
Norsk bidrag: 90 000 EUR €
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Samferdsel

Interreg-programmene