CATE

Cluster for Accelerator Technology
Prosjektperiode
01.01.2011 - 30.06.2014
Norsk prosjekteier:

Universitetet i Oslo

Leadpartner:
Öresundsuniversitetet/Lunds universitet
Claes Fahlander
claes.fahlander@nuclear.lu.se
+46 46-2220332
Øvrige partnere:
Aarhus Universitet
Roskilde Universitet
Chalmers Tekniska Högskola
Væksthus Midtjylland
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Region Sjælland
Force Technology
DTU/Risö
Sydsvenska Industri och Handelskammaren
Dansk Industri
Oslo Teknopol
Prosjektet er etablert som en følge av beslutningen om å etablere forskningsanleggene ESS og MAX IV i Lund. Utbyggingen av disse forskningsanleggene krever avansert teknologi, som ingen bedrifter i regionen per i dag er i stand til å levere.

Prosjektet skal bidra til å etablere et grenseoverskridende forretningssamabreid mellom bedrifter som har kunnskap, tjenester og produkter innenfor den aktuelle høyteknologien og som kan bli leverandører i utbyggingsfasen.


Mer om prosjektet

Mer om CATE
Til prosjektsiden
Budsjett
Totalt: EUR 1.806.469 €
Norsk bidrag: EUR 104.151 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kompetanse
Relaterte nyheter

CATE i finalen

ØKS-prosjektet CATE er finalist i Regiostars Awards.

Interreg-programmene