Verktyg för utveckling av turismen i Varangerregionen och Norra Lappland

Projektets huvudsakliga mål är att skapa en ram för utveckling av samarbetet mellan Norra Lappland och Varangerregionen med fokus på turismen. Detta kan uppnås genom att ta vara på befintliga kunskaper om turism i Norra Lappland och de möjligheter som Varangerregionen erbjuder. För Norra Lappland är det viktigt att turismen, och kunskap om den, utvecklas i Varangerregionen, därför att turistmålen i Norra Norge är centrala turistattraktioner också för Norra Lappland. Samarbetsprojektet mellan kommunerna spelar en viktig roll vid utbyte av kunskaper om turistnäring.
Prosjektperiode
01.02.2009 - 30.06.2011
Norsk prosjekteier:

Nesseby kommune

Leadpartner:
Enare kommun
Kontaktperson: Reijo Timperi
Telefon +358 16 662 358
E-post:reijo.timperi@inari.fi


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: 256 120 €
Norsk bidrag: NOK 777 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Miljø / ressurs

Interreg-programmene