Midtnordisk landbrukshøgskole - pilotgjennomføring og videre planlegging

Prosjektperiode
01.09.2009 - 31.08.2012
Kontakt
Hoven, Marit
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Tlf.: +47 74 11 21 55 / Mob.: +47 48 28 24 30
E-post: marit.hoven@hint.no
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Øvrige partnere:
Jämtlands läns landsting / JiLU
Prosjektet er en videreføring av Interreg-prosjektet ”Midt-Nordisk landbrukshøgskole – utredningsprosjekt”, der studentgrunnlaget og behovet for et treårig studietilbud i landbruksfag på bachelornivå ble undersøkt.

I prosjektet skal det utvikles tre årsstudier:
* Husdyr, velferd og produksjon
* Skog og klima
* Klima og nyskaping
De to første årsstudiene gjennomføres i Sverige, mens det siste gjennomføres i Norge.

Studenter som gjennomfører ett av disse årsstudiene kan gå videre i en ny grønn bachelor som skal utvikles i prosjektperioden.

I gjennomføringsfasen vil undervisningen foregå i Ås i Jämtland og i Steinkjer i Nord-Trøndelag. HiNT har det faglige ansvaret for all undervisning, men undervisningspersonell vil delvis være engasjert fra JiLU. HiNT har det formelle ansvaret for eksamensavvikling og sensurering.

Målet for prosjektet er å dekke kompetansebehovet i regionenen slik at et bærekraftig og kunnskapsbasert landbruk kan sikres i framtida.


Mer om prosjektet

Godkjenning
Budsjett
Totalt: 11 679 930 €
Norsk bidrag: 2 374 175 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kompetanse
Relaterte nyheter

Northug for Interreg

Skistjernen poserer for svinaktig godt samarbeid!

Interreg-programmene