Näringslivet som motor för inkludering

Det är många invandrare från länder utanför Skandinavien som anstränger sig hårt för att komma in på arbetsmarknaden i Sverige och Norge. Många av dessa har hög utbildning och/eller hög realkompetens men trots det så får de inte någon anställning eller är överkvalificerade för de jobb de får. Anledningarna till detta är att det råder kunskapsbrist bland företag och organisationer i ämnet etnisk mångfald som en resurs samt att de högutbildade akademikerna saknar ett användbart nätverk som leder till anställning.
Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2011
Kontakt
Steinsrud, Siri
Hamarregionen Utvikling
Mob.: +47 940 01 778
E-post: siri@hamarregionen.net
Norsk prosjekteier:

Hamarregionen Utvikling

Leadpartner:
Karlstads kommun
Mia Marklund,
+46 54 295198 / +46 73 0500051
Øvrige partnere:
Regionrådet Hamarregionen
Hamar kommune
Løten kommune
Stange kommune
Ringsaker kommune
Den demografiska kurvan visar att regionen kommer att behöva arbetskraftsreserven inom de närmaste åren. En stor utmaning är att ändra inställningen bland chefer och anställda ute i företagen. Osäkerhet inom området gör att företag väljer bort sökande och tänkbara kandidater som har en annan härkomst än de själva.
Karlstads kommun och Hamarregionen har samma vision om tillväxt och om att skapa goda förutsättningar för näringslivet i regionen samt att stärka kompetenstillförseln och samtidigt utnyttja existerande resurser.
Karlstad kommun och Hamarregionen utveckling kommer tillsammans att jobba med att utveckla metoder och för att utnyttja den existerande arbetskraftsreserven.

Projektet ska genomföra ett mentorskaps program som riktas både mot företag och arbetssökande, innehållande seminarier, workshops, nätverksbildning och mötesplatser även tvärs över gränsen. Projektet ska även göra en handbok riktad mot företagsledare som ska användas i samband med rekryteringar från dessa grupper. En studieresa ska göras till Storbritannien för att ta lärdom av detta lands erfarenheter inom området. Storbritannien är ett land som har kommit mycket längre när det gäller mångfaldsutveckling. En mångfaldsutmärkelse ska delas ut vilken har som syfte att uppmärksamma de företag eller organisationer som medvetet satsar på etnisk mångfald som resurs.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 4 150 000 SEK/NOK
Norsk bidrag: 875 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Relaterte nyheter

Best på inkludering

Hamarregionen tenker nytt om rekruttering.

Inkluderer kompetanse

Styrker konkurransekraft med kompetanse fra utlandet.

Interreg-programmene