Virtuell møteplass

Forprosjekt.
Prosjektperiode
26.03.2008 - 31.12.2008
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Fredrikstad kommune

Øvrige partnere:
Innovatum AB
Erfaringene fra Interregprosjektet CINAI innovasjon (Creative Industries Nordic Action Initiative) og andre aktiviteter i bransjen tilsier at de som arbeider innenfor film- og mediebransjen ikke nødvendigvis er flinke til å samarbeide utenfor etablerte samarbeidsformer. Dette til tross for at produktene kunne ha blitt bedre (og rimeligere) om man hadde gjort andre valg. Et problem er at aktørene kjenner for lite til hverandre og hva den andre gjør, samt at tersklene for å komme innenfor etablerte nettverk er høye. Dette rammer i all hovedsak studenter, men også freelancere som ønsker seg inn på nye segmenter.

Produsenter av lavbudsjettsfilmer (eller store) kan med hell knyttet til seg musikere uten store markedsføringsapparat i ryggen, gjerne også studenter når de skal sette lyd til produktene sine og motsatt. Det er tusenvis av dyktige filmfolk/animatører/musikere som aldri når ut, og dette taper hele regionen på. Utviklingen går saktere, talenter forsvinner og gode samarbeid uteblir.

Formålet med prosjektet er å bygge en infrastruktur for nettverk i film- og musikkbransjen som skal samle, koordinere og presentere musikk, levende bilder og data på et nettsted, og fungere som arnested for samarbeid mellom aktørene. Målsettingen er på sikt å ha Skandinavias største og beste søkbare nettverk for musikk- og mediebransjen, på et høyt detaljnivå.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: SEK 260.000 €
Norsk bidrag: NOK 120.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
IKT

Interreg-programmene