Meet, Play and Learn

Syftet med projektet är att hitta krav på ett socialt gamebaserat lärande verktyg för barn med en specifik diagnos samt att utveckla samarbetet mellan forskningsinstitut och sjuksköterskeutbildningar i de tre länderna. Syftet är även att tillsammans med SME-företag identifiera möjligheter för utveckling av produkter och tjänster samt lämpliga affärsmodeller.
Prosjektperiode
26.10.2009 - 06.09.2010
Norsk prosjekteier:

Nordlandsforskning

Leadpartner:
Rovaniemi kommunförbund för utbildning/Rovaniemi yrkeshögskola
Kontaktperson: Kerttu Oikarinen
Telefon: 020 - 798 40 00
E-post: Kerttu.Oikarinen@ramk.fi
Øvrige partnere:
Luleå Tekniska Univetsitet
Norwegian centre for telemedicine
Nordlands sykehuset HF
Mål
- Att två forskningsområden, barn med diabetes och inlärningsmiljöer för seriösa spel (serious games), har fått större erfarenhet om hur tvärvetenskaplig forskning bedrivs i de andra länderna i regionen och dessutom fått större kunskap om hur forskning kan finna lösningar för barns behov i glesbygder i nordliga regioner.
- Att samarbete om diabetesutbildning med Luleå Tekniska Universitet har etablerats.
- Att samarbete bedrivs med regionens företag om defination av möjliga produkter, tjänster och kunder för produkten samt framtagande av utkast till affärsmodell. Tre företag har intygat sitt intresse.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 219 775 €
Norsk bidrag: NOK 518 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene