Utvikling av forvaltningssamarbeid i Tanaelvdalen

Originaltittel: Utveckling av myndighetssamarbete i Tana älvsdalen 2011-2013. Prosjektet skal fordype og utvikle det grenseoverskridende forvaltningssamarbeidet og forbedre samarbeidsnettverket mellom aktørene innenfor regionen. Blant annet skal prosjektet skal samle oppgaver og erfaringer fra Norge og Finland om erosjonsvern og lanskapstilpassnig.
Prosjektperiode
04.04.2011 - 31.12.2013
Leadpartner:
ELY centralen

Kontaktperson: Niina Karjalainen
Telefon +358 40 516 0357
E-post: niina.karjalainen@ely-keskus.fi
Øvrige partnere:
Norges vassdrags-og energidirektorat
Prosjektet har som mål å:
1) Gjennomføre bevis på et eksisterende oversvømmelsesvern for å forsøke å tilpasse det i landskapet.
2) Opprette en landskapsvernplan for Nuorgams by.
3) Lage en guide på engelsk om bygging av erosjonsvern med landskapstilpassning i subarktiske forhold.
4) Flyfotografere elven og framkalle bildene så de lett kan brukes av begge lands myndigheter.
5) Omfotografere erosjonsområder som er kartlagd tidligere for å bedømme erosjonens utvikling.
6) Oversvømningskart for Tana elv fra Nuorgam till Polmak.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 555646 €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Interreg-programmene