Rookie To Whiz

Prosjektperiode
01.04.2011 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Hedmark

Leadpartner:
Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen

Sofia Axelsson
+46 (0)76 816 64 29
RTW er et musikkbransjeprosjekt for Indre Skandinavia (Hedmark, Värmland og Örebro). Rookie To Whiz er designet som en støttende organisasjon eller klusternode for entreprenørskap, med utvikling av eksisterende foretak og den regionale musikkbransjen som helhet. Amatører, semiprofesjonelle og profesjonelle er de tre målgruppene for prosjektet - et prosjekt som ellers legger vekt på aktiviteter for å øke kvinneandelen, som i musikkbransjen tradisjonelt er lav.


Mer om prosjektet

Til hjemmesiden
Budsjett
Totalt: 10.250.000 SEK+NOK
Norsk bidrag: 1.500.000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kultur
Relaterte nyheter

Digital markedsføring

Prosjektleder Lisbeth Dahl Berglund i Rookie to Whiz, flankert av musikkstudentene Anne Igeltjørn (til venstre) og Ann Sissel Nilsen. Foto: Erik Hagen. Music Ally hjalp musikkstudenter ved Høgskolen i Hedmark.

Interreg-programmene