Hjärtat i Skandinavien - Med levande Landsbygd

Scandinavian Heartland
Prosjektperiode
01.06.2008 - 31.05.2011
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Regionrådet for fjellregionen

Øvrige partnere:
- Länsstyrelsen Dalarna
- Trysil kommune
Med undantag för två kommuner har inga andra kommuner i Dalarna deltagit i något gränsregionalt samarbete i Sverige-Norge programmet tidigare. Genom att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling med avseende på landsbygdsutveckling förväntas projektet bidra med både social, politisk och kulturellt mervärde.

Den regionala kunskapen, identitet och en gemensam förståelse ökar för vilka utmaningar som landsbygden i Fjällregionen och Dalarna står inför. Båda länderna har länge arbetat med olika metoder för landsbygdsutveckling men hittills har inget gränsregionalt samarbete genomförts för att gemensamt utveckla och testa nya metoder för att öka landsbygdens attraktivitet. Förväntningarna är genom kompetensutveckling, gemensam metodutveckling samt praktiskt tillämpning öka kvaliten på båda ländernas arbete med landsbygdsutveckling.


Mer om prosjektet

scandinavianheartland.org
Budsjett
Totalt: 14 182 284 SEK €
Norsk bidrag: 2 470 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Kalenderformidling

Budeiekalenderen 2012 - grensesprengende formidling.

Interreg-programmene