The Scandinavian Way

Syftet med projektet är att etablera ett långsiktigt samarbete när det gäller turistfrågor mellan Region Värmland och Hedmark Reiseliv BA. Projektet ska inom det gemensamma geografiska området i Inre Skandinavien stödja utvecklingen av turistnäringens tillgänglighet, konkurrenskraft och lönsamhet.
Prosjektperiode
01.04.2008 - 31.03.2011
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Hedmark Reiseliv BA

Øvrige partnere:
Region Värmland
Hedmark Reiseliv BA
Hedmark fylkeskommune
Projektet ska verka för en ökad internationalisering genom att skapa en gemensam marknad utan gränsbarriärer såväl när det gäller hemmamarknaden som i ett internationellt perspektiv. Samarbetet ska tillgodose befintliga regionala planer och vara ett led i den långsiktiga strategiska utvecklingen av turistnäringen inom regionerna. Interreg-projektets förankring i de regionala planerna innebär också att samordning mellan andra turistprojekt i regionen förväntas säkras. Strategin för att nå det övergripande målet innebär fokusering på aktiviteter inom produkt- affärs- och marknadsutveckling. Ökningen av antalet turister inom de regionala områdena ska ske dels genom samarbete och utbyte på varandras hemmamarknader men framförallt i gemensamma gränsöverskridande satsningar på exportmarknader. I överensstämmelse med denna strategi väljer projektet att invitera alla turistföretag/reiselivsaktörer i Hedmark, Värmland att delta i projektet.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 3 740 000 SEK €
Norsk bidrag: 2 370 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Reiseliv mot strømmen

Svensknorsk samarbeid ga opptur for reislivet i Hedmark.

Interreg-programmene