Utvikling av elkraftstudium for Indre Skandinavia

Prosjektet er en viderføring av forprosjektet "Kompetensutveckling Elkraft", og tar for seg utvikling av et felles studium mellom lærerstedenen som er med i prosjektet.
Prosjektperiode
01.03.2008 - 01.03.2010
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Gjøvik

Øvrige partnere:
- Karlstads universitet
- Høgskolen i Gjøvik
- Høgskolen i Østfold
Hver institusjon skal bidra til utviklingen innen de emner der man har størst faglig tyngde. Dermed får man et bredt fagmiljø på tvers av indre skandianvia. Det vil bli utdannet elkraftingeniører som har fått kunnskap basert på spisskompetanse og FoU fra alle bidragyterene i prosjektet. Disse kandidatene vil bli svært attraktive innen elekraftbransjen, som har et stort behov for nye elkraftingeniører.

Målgrupp
- Studenter i ordinær studiesituasjon som vil utdanne seg til elkraftingenører
- Tidligere kandidater som vil omskolere seg
- Kandidater i en arbeidssituasjon som vil oppdatere seg med formell etterutdanning
- Invandrere som trenger studiepoeng for å få en bachelor grad basert på godkjenning som tilsvarer 120 studiepoeng innen elektro.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 1 052 940 SEK €
Norsk bidrag: 350 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene