Naturinformation - naturturism i gränslandet Rogen-Femundsmarka-Långfjället (regionoverskridende prosjekt)

Prosjektet er et naturforvaltningsprosjekt for verneområdet Rogen- Femundsmarka-Langfjället. Området ligger på begge sider av riksgrensen og er delt mellom Jämtland, Dalarna, Hedmark og Sør-Trøndelag. 60 % av arealet er på svensk side av riksgrensen. De naturforvaltende myndigheter i de berørte fylker og län har siden 1997 prøvd å samordne forvaltning og administrative oppgaver for dette området.
Prosjektperiode
01.07.2009 - 01.10.2011
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Leadpartner:
Länsstyrelsen Jämtlands län
Kristoffer Sivertsson
+47 63-14 62 77
kristoffer.sivertsson@lansstyrelsen.se
Øvrige partnere:
Fylkesmannen i Hedmark
Riksgrensen har vært grense for forvaltningenes ansvarsområder. Men for de natureprosesser, fauna og flora, brukere og turister er grensa bare en strek på kartet. Det er derfor, med bakgrunn i forvaltning av naturvernområdet, viktig at naturforvaltningen får et samarbeid over grensen.
Prosjektet omfatter blant annet produksjon av skilt, informasjonsmateriell, felles webside og markedsføringstiltak. Dette skal gi oppmerksomhet om områdets kvalitet og aktivitetstilbud, hvordan man tar seg inn i området og ikke minst hvilke regler som gjelder for bruk av naturvernområdet. Prosjektet har som formål å gi bedre forutsetninger for å bevare områdets naturkvaliteter gjennom bedre samordnet forvaltning og fornuftig bruk av området uten at naturen påvirkes negativt.

Målet er att gjennom informasjonsinnsatser ge en bedre kanalisering av besøkende, hvilket videre vil redusere negative effekter og slitasje på sårbart natur- og kulturhistorisk miljø og reindriftsnæringa. En fornuftig bruk av området gir muligheter for at brukere kan ta del i områdets store natur-, kultur- og friluftslivsverdi.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 3 121 000 SEK €
Norsk bidrag: 634 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Leirbål på nett

Foto: Marcus Elmerstad/Grenselandet.seInterreg gir deg tilgang til ni grensenære verneområder.

Interreg-programmene