Business Network over the Northern Borders

yftet med projektet är utveckla kompetens i internationell handel hos regionens företagare och kommunernas näringslivsavdelningar och –bolag samt främja nätverk mellan aktörerna. Särskild vikt kommer att fästas på smidigare hantering av gränshinderproblematiken genom kompetensutveckling och intressebevakning.
Prosjektperiode
01.11.2009 - 30.04.2012
Norsk prosjekteier:

Karasjok kommune

Leadpartner:
Rådet för Gränskommuner i Norr rf
Kontaktperson: Reijo Timperi
Telefon +358 40 731 0594
E-post: reijo.timperi@inari.fi
Projektet kommer att bidra till:
• Ökade affärsförbindelser och utvidgade marknader för små- och medelstora företag på de nordligaste gränsområdena
• Ökad kompetens i gränsöverskridande handel hos regionens företag och hos kommunala näringslivsavdelningar och –bolag
• Förstärkta näringslivsinriktade nätverk mellan länderna


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: 256 500 €
Norsk bidrag: NOK 575.000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene