MBEO

Marine Based Employment Opportunities
Prosjektperiode
15.10.2008 - 15.03.2009
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Finnmark

Leadpartner:
Teagasc - Agricultural and Food Development Authority, Ireland
Kevin Heanue
+353 91 845 834
kevin.heanue@teagasc.ie
Øvrige partnere:
University of Iceland
Forprosjektet skal utrede og promotere utvikling av marin turisme som fisketurisme og oppelvelser knyttet til sjømat, en svært viktig, ny næring i mange perifere lokalsamfunn.

Denne næringen er nyskapende i den forstand at den forsøker å knytte sammen lokal, marin kunnskap, kultur, tradisjon og produkter med turisme og bedriftskompetanse. Forprosjektet fokuserer på utfordringene ved å skape tilstrekkelig inntektsgrunnlag basert på spesifikke kunnskaper om hvor fisken finnes og mer generell maritim kunnskap.

Prosjektet har som må å etablere en ny subsektor innenfor fiskerinæringen og framskaffe kunnskap på områder som så langt ikke er synliggjort gjennom tidligere NPP-prosjekter.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 29.678 €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene