Vir Music

Syftet med Vir Music är att åstadkomma ett aktivt nationellt och internationellt nätverk för virtuell undervisning i musik och permanenta användning av virtuell instrumentalpedagogik vid utbildning. Projektet syftar även till vidareutbildning av yrkesverksamma instrumentalpedagoger, forskning i virtuell pedagogik för instrumentalundervisning samt tvärvetenskaplig utveckling av teknologin i virtuell undervisning och utveckling av tillämpad nyttoanvändning.
Prosjektperiode
01.02.2009 - 31.01.2011
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Tromsø

Leadpartner:
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Kontaktperson: Eero Pekkarinen
Telefon: +358 10 383 5275
E-post: eero.pakkarinen@tokem.fi
Øvrige partnere:
Oulun seudun ammattikorkeakoulo
Luleå tekniska universitet
Särestön kamarikonsertit-yhdistys ry
Projektets målsättning är att virtuell instrumentalundervisning utgör en daglig del av undervisningen på de medverkande musikinstituten genom att
• de medverkande institutionerna, genom samverkan, åstadkommer virtuell undervisning i musik på alla nivåer, från nybörjare till magisternivå
• virtuell musikpedagogik, både metoder och teknik, utvecklas och integreras i instrumentalpedagogikutbildning
• möjligheter att använda virtuell undervisning i musik prövas och forskning kring problemlösning av ljud och bild utvecklas
• existerande webbaserade lösningar och teknik, som kan spara och distribuera undervisningsmaterial, tas i bruk.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 917 563 €
Norsk bidrag: NOK 498 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse

Interreg-programmene