Nordic Business Link 2.0

Prosjektperiode
01.07.2011 - 30.06.2014
Norsk prosjekteier:

Bedriftskompetanse AS

Leadpartner:
Norrbottens Handelskammare Service AB (lead partner),
Tommy Nilsson
+46 920 43 56 60
Øvrige partnere:
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Bransjeorganisasjoner
Næringsforeninger i Nordland, Troms og Finnmark
Følger opp prosjektet Nordic Business Link, som omfattet analyser, kompetansebygging og nettverksaktiviteter med tanke på å styrke konkurransekraften i regionens næringsliv.

Den norske innsatsen i prosjektet ledes av Bedriftskompetanse AS på vegne av Næringsforeningen i Tromsøregionen. Prosjektet delfinansieres blant annet gjennom RDA-midler og Innovasjon Norge.

På norsk side satses det på tett samarbeid med Næringsforeningene i Nordland, Troms og Finnmark. Disse foreningene vil være viktige bidragsytere for å nå prosjektets målsetting om økt samarbeid og handel mellom små- og mellomstore bedrifter i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For å nå ut til bedriftene, satser prosjektet på å samarbeide med bransjeorganisasjoner og interesseforeninger i de tre nordligste fylkene.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 1.500.000 EUR €
Norsk bidrag: 4.000.000 NOK
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring

Interreg-programmene