Region Arctica

Forprosjekt
Prosjektperiode
15.07.2008 - 31.10.2008
Norsk prosjekteier:

Troms Reiseliv AS

Leadpartner:
Enontekiön Kehitys Oy
Kontaktperson Kimmo Aaltonen
Telefon: +358 16 521 050
E-post: kimmo.aaltonen@enontekio.fi
Øvrige partnere:
Kiruna kommun
Målet med projektet är förlänga turistsäsongerna och skapa ett lönsamt samarbete i näringslivet. Detta genom att skapa ett samarbetsnätverk och gemensamma gränsöverskridande och kvalitetssäkra turistprodukter, god kommunikation och gemensam marknadsföring för områdets besöksnäringsaktörer.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Norsk bidrag: NOK 50 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Miljø / ressurs

Interreg-programmene