Kulturmiljøer

Forprosjektet med mål om å gjennomføre en markedsanalyse og utvikle et partnerskap av reiselivsbedrifter med tanke på å utforme en effektiv prosjektorganisasjon for et hovedprosjekt.
Prosjektperiode
01.12.2008 - 31.03.2009
Leadpartner:
Munkedal kommune
Jan Hognert, Munkedals kommun
E-mail: hognert@telia.com
Tel: +4652423480
Øvrige partnere:
Region Halland, Kungälvs kommun, Skagen By og Egnsmuseum, Telemark Fylkeskommune, Buskeruds Fylkeskommune, Fredrikstads museum
Forprosjektet resulterte i hovedprosjektet IKON, med prosjektstart 2009-06-01.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 50.000 €
Norsk bidrag: EUR 8.000 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur

Interreg-programmene