KRUT

Kulturelt mangfolk, reell integrering, unge talenter og teknikk i undervisningen (Kulturell mångfald, reell integration, unga talanger och teknik i undervisningen)
Prosjektperiode
01.08.2010 - 31.07.2013
Kontakt
Vatlestad, Oddvin
Norsk Kulturskoleråd
Mob.: +47 976 62 911
E-post: oddvin.vatlestad@kulturskoleradet.no
Norsk prosjekteier:

Norsk Kulturskoleråd

Leadpartner:
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd
Øvrige partnere:
Høgskolen i Vestfold
Dansk Musikskolesammenslutning
Aarhus universitet
Aarhus kommune
Göteborgs universitet
Horsens kommune
Skanderborg kommune
Drammen kommune
Horten kommune
Kongsberg kommune
Kristiansand kommune
Larvik kommune
Mandal kommune
Moss kommune
Nøtterøy kommune
Skien kommune
Göteborgs stad
Kungsbacka kommun
Tjörns kommun
Mariestads kommun
Mölndals kommun
Partille kommun
Strömstads kommun
Trollhättans kommun
Prosjektet skal finne fram til nye strategier innenfor fem satsingsområder for musikk- og kulturskolene i programområdet. Prosjektet bygger på den kompetanse som finnes i partnerskapet og skal videreutvikle denne gjennom både fysiske og digitale møteplasser.

De nye strategiene skal implementeres både direkte i musikk- og kulturskolenes virksomheter og i lærerutdanninger ved universitet og høgskoler. Strategiene skal inneholde både organisatoriske og metodiske tips, samt retningslinjer om hva som bør inngå i en lærerutdanning.

Partnerskapet består av 29 partnere fra Sverige, Norge og Danmark.


Mer om prosjektet

www.krut.eu
Mer informasjon
Budsjett
Totalt: EUR 3.501.818 €
Norsk bidrag: EUR 520.751 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse
IKT
Relaterte nyheter

De skal få med alle

Kulturskoler i tre land samarbeider om bredere tilbud.

KRUt i kulturskolene

Kulturskoler i Norge, Sverige og Danmark blir bedre for flere.

Interreg-programmene