KASK Inkubator

KASK Inkubator prosjektet har som mål å akselerere veksten i norske, svenske og danske virksomheter i forskningsparker og næringshager.
Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2012
Norsk prosjekteier:

Forskningsparken AS

Leadpartner:
Region Midtjylland

Allan Holst
E-mail: allan.holst@ru.rm.dk
Tel: +45 87285273
Øvrige partnere:
Alexandersoninstitutet (Koordinerande partner), Væksthus Midtjylland, AGRO Business Park A/S, Erhvervsrådet Herning & Ikast - Brande, NUPARK, Vitus Bering, Innovation Park, Erhverv Silkeborg, Syddjurs Udviklingspark, Coventure AS
Prosjektet ska kartlegge de regionale innovasjonssystemene og inkubatorenes rolle i disse systemene. Prosjektet skal bidra til å utvikle service og tilbud i inkubatorene i regionen.

For å utvikle kompetansen hos personell, tar man mål av seg til å bygge opp et utdanningstilbud for bedriftscoacher i inkubatorene. Nye og unge virksomheter med plass i inkubatorene skal tilbys et akselllerasjonsprogram som skal hjelpe bedriften å nå nye mål.

KASK Inkubator skal også etablere felles samarbeidsplattformer blant annet mellom deltakene bedrifter og inkubatorer.

Prosjektet har partnere både fra Norge, Sverige og Danmarl


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: Eur 5.181.753 €
Norsk bidrag: EUR 985.514 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring

Interreg-programmene