Ishavsbanen

Forprosjekt
Prosjektperiode
15.01.2010 - 30.09.2010
Norsk prosjekteier:

Storfjord kommune

Leadpartner:
Storfjord kommune
Tilskudd gis for at man i prosjektet skal avklare innhold, omfang og forankring av et Interreg-samarbeid om jernbane mellom Kolari og Skibotn. Hovedformålet med prosjektet er å videreutvikle og konkretisere underlaget for ”Ishavsbanen”, og holde ideen levende på den offentlige dagsorden regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: NOK 560.000
Norsk bidrag: NOK 200.000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene