RTF

Regional Telemedicine Forum
Prosjektperiode
01.11.2009 - 31.10.2012
Norsk prosjekteier:

Helse Nord RHF

Leadpartner:
Region of Southern Denmark

Hasse Petersen
Hasse.Petersen@regionsyddanmark.dk
Øvrige partnere:
Veneto Region (IT), Ministry of Health of the Catalan Government (ES), Estonian eHealth Foundation (EE), Regional Council of Auvergne (FR), Scottish Centre for Telehealth (UK), County Council of Nordbotten (SE), Malopolska Region (PL)
Prosjektets hovedmålsetning er å etablere et blandet nettverk av avanserte og mindre avansere regioner med tanke på å identifisere og analysere gode eksempler innenfor området telemedisin.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 1.977.831 €
Norsk bidrag: EUR 101.500 €
Program

Interreg IVC

Eide, Jon Halvard
Mob.: +47 916 97 522
Skjerpen, Arve
Tlf.: +47 22247063
Programområde

Interreg IV C

Tema
Kompetanse
IKT

Interreg-programmene