Music on top 2

Prosjektet skal videreutvikle det musikalske og kulturelle samarbeidet på Nordkalotten for å profilere og styrke regionens identitet.
Prosjektperiode
01.08.2011 - 30.06.2014
Leadpartner:
Norrbottens läns landsting

Kontaktperson: Peter Hauptmann
E-post: peter.hauptmann@nll.se
Øvrige partnere:
Oulun kaupunki – Oulu Sinfonia
Nordnorsk landsdelsmusikerordning
Prosjektet skal utvikle kulturen til en regional profilering der den samla musikkompetansen på Nordkalotten ivaretas og videreutvikles. Prosjektet skal utvikle og utvide samarbeidet, optimere arbeidsformene samt skape en organisasjonsstruktur for kontinuerlig samarbeid.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 1400000 €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Områdeutvikling

Interreg-programmene