ELiA: Anerkjennelse for realkompetanse

Erkännande av Lärande i Arbetet (ELiA)
Prosjektperiode
01.01.2008 - 30.06.2009
Norsk prosjekteier:

Nordland fylkeskommune

Leadpartner:
Skjellefteå kommune
Øvrige partnere:
Samarbeidsregioner: Nordland, Österbotten og Västerbotten.
Prosjektets mål er å øke kunnskapen om læring i arbeidslivet og utvikle metoder for å erkjenne, synliggjøre og dokumentere realkompetanse. Prosjektet skal bygge opp et partnerskap mellom kommuner, bedrifter og universiteter og høyskoler som skal samarbeide om temaet med tanke på å skape en nordisk plattform for anerkjennelsen av læring i arbeidslivet.


Mer om prosjektet

Budsjett
Program

Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild
Tlf.: +47 75 65 03 51
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene