Grenseløs fjellbygd

Forprosjekt.
Prosjektperiode
09.09.2008 - 30.04.2009
Norsk prosjekteier:

Røyrvik kirkelige fellesråd

Øvrige partnere:
Røyrvik, Nordli og Sørli menigheter
Frostviken og Föllinge – Hotagen - Laxsjö församling
Målsettingen for forprosjektet er å kartlegge behov og ideer med tanke på å utvikle samarbeid mellom menighetene i Røyrvik, Nordli og Sørl kommuner i Norge og Frostviken og Föllinge-
Hotagen-Laxsjö i Sverige.

Forprosjektet skal munne ut i et hovedprosjekt.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: SEK 110.000 €
Norsk bidrag: NOK 50.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene