MyHealth@Age

Improved Health and Safety for Elderly People living in Northern Periphery regions 7
Prosjektperiode
06.07.2007 - 31.10.2007
Norsk prosjekteier:

Norsk senter for telemedisin, Univeristetssykehuset for Nord-Norge i Tromsø

Leadpartner:
Luleå University of Technology, Sweden
Mr. Lennart Isaksson
+46 920 49 20 89
Øvrige partnere:
Lead Partner

e-mail

Partners

The Norwegian Centre for Telemedicine (NST), University Hospital of North Norway HF, Norway
University of Ulster, Londonderry, Northern Ireland.
MyHealth @ Age har som mål å forbedre helse og sikkerhet hos eldre mennesker som bor i urbane og landlige områder i regioner i programområdet Nordlig Pereferi. Gjennom samarbeid med eldre mennesker og krav fra helse- og velferdsorganisasjoner vil behov bli kartlagt og nye tiltak for bedre omsorg bli gjort tilgjengelig for målgruppen. Dette gjelder blant annet forventet funksjonalitet mobile trygghetsalarmer, foreskrevet egenbehandling og sosiale nettverk. De nye produktene og tjenestene vil bli evaluert og forbedret gjennom etterfølgende feltforsøk.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 30.000 €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Interreg-programmene