Reinnæringens ambassadører

Rennäringens ambassadörer
Prosjektperiode
01.10.2009 - 28.02.2011
Norsk prosjekteier:

International Centre for Reindeer Husbandry

Leadpartner:
Sametinget i Sverige
Dette er et trainee- og mentorprogram for personlig og profesjonell utvikling. Målet er å rekruttere ungdommer som arbeider med rein og som har vilje og potensial for å påta seg lederposisjoner i reinnæringen.


Mer om prosjektet

Mer info
icr.arcticportal.org
Budsjett
Totalt: 349.990 EUR €
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling
Miljø / ressurs

Interreg-programmene