Integrerad kompetensutveckling i partnerskap

Etablering av et grenseregionalt partnerskap for integrert kompetanseutvikling for offentlig sektor i Indre Skandinavia.
Prosjektperiode
01.07.2008 - 30.06.2011
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Hedmark

Øvrige partnere:
- Karlstads universitet
- Høgskolen i Hedmark
- Hedmark fylkeskommune
De offentlige aktørene blir mer aktive på de internasjonale arenaer og særlig med de som har tilknytting til EU. For en leder ved en offentlig virksomhet vil de internasjonale aspektene og møtene med politikere og administratorer fra andre land bli stadig mer viktig for å kunne utvikle og fornye egen virksomhet. Gjennom dette ønsker prosjekteierne å:
- å befeste og videreutvikle de skandinaviske nettverkene ut fra de erfaringer de første prosjektene har gitt
- å utvikle de internasjonale nettverkene som et middel for kompetanseutvikling i Indre Skandinavia


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 3 160 000 SEK €
Norsk bidrag: 680 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene