Fokusert kompetanseutvikling

Fokuserad kompetensutveckling
Prosjektperiode
01.04.2011 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Hedmark

Leadpartner:
Karlstads Universitet

P. O. Norell
+46 (0)54 700 16 10, +46 (0)73 0231786

Det skal satses mer på personer som har ambisjon om å bli ledere i offentlig sektor innenfor temaet "Offentlig lederskap, styring og samarbeid" MPA - master of public administration and governance. Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark videreutvikler nå innholdet i en utdanning som har fått internasjonal anerkjennelse.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 2.867.590 SEK+NOK
Norsk bidrag: 520.000 NOK
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene