Kvinnelige vekstentreprenører

Prosjektet retter seg mot kvinnelige bedriftseiere som har vekspotensialer.
Prosjektperiode
15.04.2010 - 14.04.2013
Kontakt
Silverkant, Rina
Kunnskapspark 1
E-post: rina@kunnskapspark1.no
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Øvrige partnere:
Mittuniversitetet
Trøndelag Forskning og Utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Mittuniversitetet, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trøndelag Forskning og Utvikling skal gjennom forskning bidra til å styrke og utvikle kvinnelig entreprenørskap i regionen.

Gjennom samarbeid og erfaringsutveksling over grensen skal prosjektdeltakerne utvikle sin kompetanse innenfor entreprenørskap. Både kulturen for og arbeidet med entreprenørskap er ulikt i Sverige og Norge.

Prosjektets mål er å øke forståelsen og kunnskapen om kvinnedrevne foretak i regionen, samt å styrke nettverk på tvers av grensen mellom både bedrifter og utdanningsinstitusjoner.


Interreg-programmene