Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion

Detta projekt ska ägna sig åt att - få igång plantproduktion av högproducerande asp och andra trädslag. - anlägga provplanteringar för att få fram det bästa plantmaterialet för olika områden. - ta fram nya korsningar för att få fram bättre sorter av högproducerande träd för framtida behov. - sprida kunskap till aktörer på bioenergimarknaden om odling och bruk av högproducerande trädslag.
Prosjektperiode
01.03.2008 - 28.02.2011
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Øvrige partnere:
Jämtlands läns institution för landsbygdsutveckling (JiLU)
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Mål
Projektets mål är dels att göra lämpliga plantor av högproducerande träd tillgängliga på den nordskandinaviska plantmarknaden och dels att sprida kunskap och intresse kring odling av högproducerande trädslag.

Målgrupp
Projektet ska inspirera markägare och människor som arbetar med bioenergi.
Projektets målgrupp är producenter av bioenergi i Norge och Sverige, samt andra typer av virkesanvändare som kan nyttja den virkesresurs som kommer att produceras och markägare som genom odling av högproducerande träd kan öka värdeproduktionen på sina marker.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 6 977 550 SEK €
Norsk bidrag: 1 127 475 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Avler fram energi-osp

Stig Tronstad ved Høgsolen i Nord-Trøndelag foretar kunstig pollinering (bestøving) av osperakler. Blomstene er isolerte med papirposer for å unngå fremmedbestøvning. Foto: Ruth Kristine Brøndbo Tronstad.NGB-prosjekt kan tredoble bioenergiproduksjonen.

Lager super-osp

Ved å pollinere norske hunn-osper med osp-pollen fra Alaska, Sibir og Mongolia, vil forskerne avle fram en mer rasktvoksende osp i Midt-Norden. Illustrasjon: Wikimedia CommonsHurtigere voksende osp skal gi klimagevinst midt i Norden.

Interreg-programmene